Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie


De maand juni is toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus

26 juni 2022

Junimaand - Heilig-Hartmaand: Zie naar het Heilig Hart van Jezus
Zie naar het Hart dat de mensen zo innig liefheeft
dat Het Zich niets heeft gespaard om van Zijn liefde te getuigen.

Heilig Hart van Jezus tot H. Margaretha-Maria Alacoque