Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie


25 juni 2022

Junimaand - Heilig-Hartmaand: Fornax ardens caritatis

Hart van Jezus, gloeiende oven van liefde, ontferm U over ons.