2 juni 2022

Van de pastoor: Wees trouw aan Christus en laat de leer van de Kerk uw leven vormgeven

"Bedenk dat alleen de nederigen van hart kunnen
binnentreden in het Heilig Hart van Jezus Christus,
met Hem kunnen spreken, Hem kunnen liefhebben
en door Hem bemind worden."

H. Margaretha-Maria AlacoqueBeminde gelovigen,

In de maand juni, die is toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus, zullen wij in de kerk dagelijks na het Rozenkransgebed de litanie tot het Heilig Hart van Jezus bidden om de barmhartigheid af te smeken voor een wereld die steeds verder afdwaalt van Gods orde. Er is niet langer sprake van een dreiging om te verzinken in chaos, maar we zijn al diep gezonken in dit destructieve proces. De mechanismen van het kwaad worden steeds meer zichtbaar en de restanten van een objectieve orde worden niet alleen in het openbare leven, zoals het onderwijs, onderdrukt, maar zelfs in de gezinnen en bij de opvoeding van de volgende generaties.

De situatie is uitermate ernstig. Wij, als gelovigen, zijn gezegend met het kennen van God, Die ons uiteindelijk zal redden, en wij kennen ook de middelen daartoe. Wij zijn bevrijd van ideologieën, want wij kijken naar boven in de wetenschap dat onze gezamenlijke toekomst alleen zal verbeteren als wij van boven de richting ontvangen. Daarom roep ik u, als gelovige katholieken, op om uw dienst aan God innig te onderhouden. Wees trouw aan Christus, en laat de leer van de Kerk uw leven vormgeven. Verenig u met de Moeder van God door dagelijks de Rozenkrans te bidden. In tijden van nood heeft dit gebed de christenheid uit menig gevaar gered. Ik vraag u ook de verering van het Heilig Hart van Jezus te herontdekken en door Hem Zijn rijk van barmhartigheid in uw ziel te laten opbouwen en voor dit rijk ook in onze samenleving te strijden.

Wij hebben in onze parochie mogen ervaren welke genade God schenkt aan Zijn biddend volk. Hij heeft ons talrijke gezinnen, jonge doopkandidaten en meerdere roepingen tot het priesterschap en het godgewijde leven geschonken. Dat alles zie ik als vrucht van het dagelijks bidden van de Rozenkrans in de kerk, met name voor deze intenties. Daarom roep ik u op om u hierbij aan te sluiten, in de kerk of thuis. Deze tijd waarin wij leven roept ons op om naar boven te kijken. Sluit u daarbij aan, we zijn misschien (nog) niet met velen, maar iedere ziel telt!

Met mijn priesterlijke zegen,
Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor