3 juni 2022

Junimaand - Heilig-Hartmaand: O Hart, om onze zonden


O Hart, om onze zonden
zo uiterst diep gehoond,
o Hart, zo vol van wonden,
met doornen wreed omkroond,
U komen wij vereren,
U, godd'lijk Hart vol smart.
Bemind, o lieve Jezus,
zij steeds Uw Heilig Hart!


O Hart, op 't kruis doorstoken
uit louter liefdegloed,
dat eens voor ons gebroken,
sinds reinigt door Uw Bloed,
U komen wij danken
voor zoveel liefdesmart.
Bemind, o lieve Jezus,
zij steeds Uw Heilig Hart!


O Hart, nog steeds vergeten
door zielen zonder tal,
nog steeds vaneen gereten
door veler zondenval,
U komen wij vertroosten
voor zoveel smaad en smart.
Bemind, o lieve Jezus,
zij steeds Uw Heilig Hart!