Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie


10 december 2022

De onbevlekte Ontvangenis in processie door de straten van Parijs