29 december 2022

Gebed voor paus Benedictus XVI

God, Uw eniggeboren Zoon heeft
overeenkomstig Uw Wil
onze kwalen gedragen om ons te tonen
wat menselijke zwakheid en geduld vermogen.
Verhoor in Uw goedheid ons gebed
voor de zieke paus Benedictus
en voor allen
die onder pijn, leed en ziekten gebukt gaan.
Laat hen beseffen dat zij behoren tot hen
die door Christus zalig worden geprezen
en dat zij met Hem verenigd zijn
in Zijn lijden voor het heil van de wereld.
Dat vragen wij U door Christus, Uw Zoon, onze Heer,
Die met U leeft en heerst,
in de eenheid met de Heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen. Amen.