5 januari 2024

Diakenwijding Gideon Zoonen


Op zaterdag 16 december jl. werd Gideon Zoonen door mgr Wolfgang Haas, aartsbisschop van Vaduz (Liechtenstein), in het Duitse Wigratzbad tot diaken gewijd.

Wegens ziekte kon hij in mei 2023 niet samen met zijn jaargenoten gewijd worden.

Met de diakenwijding is Gideon ook definitief geïncorporeerd in de priesterbroederschap Sint Petrus (FSSP).

De priesterwijding staat gepland voor 15 juni 2024.