4 januari 2024

Van de pastoor: Gelukkig en gezegend Nieuwjaar!

Beminde gelovigen,

Van harte wens ik u een gelukkig en gezegend jaar 2024 toe! Reeds aan het begin van het nieuwe jaar zijn er enkele grote gebeurtenissen waarbij ik hoop u allen te mogen verwelkomen. Op zondag 7 januari zal pater Hagenbeek op ceremoniële wijze definitief worden opgenomen in de priesterbroederschap Sint Petrus (FSSP). Op die zondag zal hij tussen de heilige Missen van 9.45 en 11.00 uur zijn geloften afleggen. Na afloop van de Hoogmis is er in de zaal van de pastorie gelegenheid om hem te feliciteren.

Op zondag 21 januari vieren we het hoogfeest van de heilige Agnes, titelheilige van ons kerkgebouw. Na de plechtige Hoogmis houden wij de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie in de pastorie met de ondertussen klassiek geworden veiling. Aankopen dienen, zoals altijd, contant afgerekend te worden.

Ook verheugen wij ons deze maand op de eerste zondag (7 januari), wanneer wij de pasgewijde diaken, de eerwaarde heer Gideon Zoonen FSSP, op bezoek hebben. Op deze zondag zal hij in de Hoogmis de predicatie verzorgen. Zijn wijding op zaterdag 16 december in Wigratzbad vervult ons met grote vreugde en dankbaarheid en herinnert ons eraan om dagelijks voor heilige roepingen te blijven bidden.

Met mijn priesterlijke zegen,
Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor