25 januari 2024

Eén bankrekeningnummer

Voor al uw giften en kerkbijdragen aan de parochie kunt u voortaan gebruik maken van bankrekeningnummer NL48 ABNA 0589 9700 89 ten name van Parochie H. Jozef te Amsterdam. Gebruikte u voorheen het rekeningnummer van de Sint-Agnesparochie, dan wordt u vriendelijk verzocht om een wijziging door te voeren in de betaalomgeving van uw bank.