10 maart 2024

Noveengebed tot de heilige Jozef

Vandaag, 10 maart, is negen dagen voor het feest van Sint Jozef en is de eerste dag van de Jozefnoveen voorafgaand aan zijn feestdag.

Noveengebed
Heilige Jozef, u bent de trouwe beschermer en bemiddelaar van allen die u liefhebben en vereren. U weet dat ik vertrouwen in u heb en dat ik, na Jezus en Maria, tot u kom als een voorbeeld van heiligheid, want u bent bijzonder dicht bij God. Daarom beveel ik mezelf, met allen die mij dierbaar zijn en allen die mij toebehoren, nederig tot uw voorspraak aan. Ik smeek u, door uw liefde voor Jezus en Maria, mij niet in de steek te laten tijdens mijn leven en mij bij te staan in het uur van mijn dood.

Roemrijke Sint Jozef, bruidegom van de Onbevlekte Maagd, bid voor mij dat ik een zuivere, nederige, liefdadige geest en volmaakte overgave aan de goddelijke Wil mag verkrijgen. Wees mijn leidsman, mijn vader en mijn voorbeeld in het leven, opdat ik kan sterven, zoals u, in de armen van Jezus en Maria. Liefdevolle Sint Jozef, trouwe volgeling van Jezus Christus, ik verhef mijn hart tot u om uw krachtige voorspraak af te smeken om van het goddelijk Hart van Jezus alle genaden te verkrijgen die nodig zijn voor mijn geestelijk en tijdelijk welzijn, in het bijzonder de genade van een gelukkige dood, en de bijzondere genade waar ik u nu om smeek:

(Noem uw verzoek.)

Beschermer van het vleesgeworden Woord, ik heb er alle vertrouwen in dat uw gebeden namens mij genadig zullen worden verhoord voor de troon van God.

Zeer rechtvaardige Jozef, bid voor ons!

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.