17 maart 2024

O Hoofd vol bloed en wonden (Bach)

O Hoofd, vol bloed en wonden,
met smaad gedekt en hoon,
o god'lijk Hoofd omwonden
met scherpe doornenkroon!
O Gij, Die and're kronen
en glorie waardig zijt:
Ik wil mijn hart U tonen,
dat met U medelijdt.

O Hoofd, vol bloed en wonden,
o Gods onschuldig Lam,
Dat voor der mensen zonden
de schulden op Zich nam!
Wat zal ik U dan geven
voor zoveel smaad en smart?
Heer, neem mijn korte leven,
Heer, neem mijn schamel hart!

En als ik eens moet strijden,
mijn allerlaatsten strijd,
wil ik nog eens belijden
dat Gij mijn Heiland zijt.
O Hoofd, vol bloed en wonden,
o Hoofd, vol smart en smaad!
Wees in die laatste stonden
mijn hoogste toeverlaat.