21 januari 2010

Paus zegent Agnes-lammetjesVanmorgen, op de feestdag van de heilige Agnes, werden twee lammetjes gebracht bij paus Benedictus XVI. Hun wol zal gebruikt worden om de pallia voor nieuwe aartsbisschoppen te weven.

Het pallium is een stola van witte wol met zes zwarte kruisjes, die bewaard wordt in een urn bij het graf van de heilige Petrus, en die op het feest van de H.H. Petrus en Paulus op 29 juni door de Paus wordt overhandigd aan de nieuwe metropolieten-aartsbisschoppen, ter herinnering aan de speciale band die zij hebben met de Apostolische Stoel. De lammetjes zijn verzorgd door de zusters van het Romeinse klooster San Lorenzo en worden aan de Paus aangeboden door de kanunnikken van de aartsbasiliek Sint Jan van Lateranen op de feestdag van Sint Agnes, de Romeinse martelares die traditioneel wordt afgebeeld met een lam als attribuut.

Het traject dat de twee Romeinse lammetjes op de feestdag van Sint Agnes afleggen is te zien in deze video.