13 februari 2010

40-urengebed

Op zondag 14 februari, zondag Quinquagesima, begint om 18.00 uur het veertigurengebed. Gedurende veertig uur zal Jezus Christus tegenwoordig zijn in het uitgestelde Allerheiligst Sacrament des Altaars. In stilte kunnen wij Hem aanbidden.

Het veertigurengebed duurt tot dinsdag 16 februari, 10.00 uur. Gedurende deze veertig uur zullen enkele H.H. Missen worden opgedragen en wordt de Rozenkrans van de goddelijke Barmhartigheid gebeden. De juiste tijdstippen staan vermeld in de kalender onderaan deze pagina.

Tijdens de aanbidding kunt u in de pastorie terecht om te pauzeren, voor een kopje koffie en om weer op te warmen.