Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 31 januari 2020, onder voorbehoud van wijzigingen.

Ondersteun het onderhoud van ons kerkgebouw, uw kerkgebouw, en doe mee aan actie Kerkbalans 2020

Lees hier wat u kunt doen en maak uw gift over op bankrekening NL48 ABNA 0589 9700 89.

19 februari 2010

Programma Sint-Nicolaasacademie
zaterdag 20 februari 2010

Op zaterdag 20 februari 2010 vindt in onze kerk en pastorie de volgende bijeenkomst plaats van de Amsterdamse Sint-Nicolaasacademie. Deze keer is het onderwerp:

PRIESTERBROEDERSCHAP SINT-PETRUS (FSSP)

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, administrator van de Agnesparochie, zal een lezing verzorgen over het ontstaan van de priesterbroederschap en over haar missie om wereldwijd de H. Mis in de Tridentijnse ritus op te dragen en de aandacht te vestigen op de oude liturgie.

Programma
10.00 uur: H. Mis
10.45 uur: Bijeenkomst in de zaal van de pastorie

Zie: Sint-Nicolaasacademie Amsterdam verhuist naar Agneskerk en de website van de academie.