21 maart 2012

Koffie na de zondagsmis

Op zondagen na de Hoogmis is er gelegenheid om elkaar in de pastorie te ontmoeten met een kopje koffie of thee.

U wordt vriendelijk verzocht om rekening te houden met de eindtijd van dit gezellig samenzijn, die is vastgesteld op 13.15 uur. Ook als u niet bij de koffie aanwezig bent, maar de privé-Mis bijwoont, die vaak aansluitend op de Hoogmis wordt opgedragen, dan wordt u verzocht deze eindtijd te respecteren.

De zondag is ook voor de priesters een bijzondere dag, soms een rustdag en soms met meerdere verplichtingen (bijvoorbeeld: nóg een H. Mis elders opdragen). De voortgang hiervan wordt gehinderd indien de gelovigen – zonder afspraak – in de pastorie blijven.

Het kan zijn dat anderen wel nablijven omdat zij nog werkzaamheden moeten verrichten (zoals de koster) of omdat er met hen een afspraak is gemaakt.

Dank voor uw begrip en uw medewerking in dezen!