29 maart 2012

Vastenactie 2012: Colombia

Dit jaar presenteren we u een missieproject van de priesterbroederschap Sint Petrus (FSSP) in Colombia (Zuid-Amerika).

Vlakbij de hoofdstad Bogota beheert de FSSP een project voor straatkinderen. Zij krijgen daar onderdak en onderwijs. Er is geld nodig voor onder meer de bouw van een studiecentrum en voor ondersteuning van het pastorale werk.
U kunt uw vastenbijdrage storten op bankrekening 4930515 t.n.v. R.-k. Sint-Agnesparochie te Amsterdam (o.v.v. ‘Vastenactie’) of deponeren in de ronde collectebus achter in de kerk. Deze blijft staan tot en met zondag 15 april.