16 maart 2012

Programma Sint-Nicolaasacademie op zaterdag 17 maart 2012

Dr Umberto Barelli, classicus en mediëvist, houdt op zaterdag 17 maart een voordracht over de kruistochten tegen de islam. Hij legt uit waardoor deze zo een slechte reputatie hebben.

Programma
10.00 uur: Gelezen H. Mis
10.45 uur: Koffie en thee in de pastorie
11.00 uur: Lezing in de zaal van de pastorie
12.30 uur: Einde

Zie: De website van de academie.

Aansluitend wordt (om 12.45 uur) in de kerk de Rozenkrans gebeden.