Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie
September, maand van Onze Lieve Vrouw van Smarten

8 maart 2016

Afsluiting restauratiewerkzaamheden

Na het afsluiten van de restauratiewerkzaamheden moet een groot deel van de factuur van de bouwmaatschappij nog worden voldaan. Er zijn nog duizenden euro’s nodig. Ook de werkzaamheden aan het elektriciteitsnet in de kerk gaan nog altijd door (zie onderstaande foto's met onze Pierre aan het werk). Uw gift ten behoeve van de restauratie blijft dan ook zeer welkom op rekeningnummer NL48 ABNA 0589 9700 89 ten name van R.-k. parochie H. Jozef onder vermelding van ‘restauratie’.