2 maart 2016

Van de pastoor: Onderweg naar Pasen

Beminde gelovigen,

Wij zijn onderweg naar Pasen. Door de sombere tijd van de Vasten, die een afbeelding is van ons aardse bestaan, zien wij nu al aan de horizon de dag van onze verlossing. Deze blik op de heerlijkheid die ons te wachten staat, schenkt ons de moed om verder te wandelen op de weg die ons erheen leidt.

Dit jaar valt het feest van de patroonheilige van onze parochie op een zaterdag. Het hoogfeest van de heilige Jozef zullen wij vieren met een gezongen Mis op zaterdag 19 maart om 11.00 uur. Deze heilige Mis zal ik opdragen voor alle weldoeners van onze kerk, zowel levenden als doden. Recentelijk zijn velen van u weldoeners geworden door het ondersteunen van de restauratie van het kerkgebouw. Daarbij scharen zich alle mensen die in het verleden hebben bijgedragen aan het bouwen van de kerk; dit alles tot grotere eer van God.

De werkzaamheden aan het kerkgebouw zijn nu – meer dan drie maanden na aanvang – afgesloten. Wat nu nog rest is het opruimen van het terrein rondom de kerk. In de toekomst staat ons nog de restauratie van de binnenzijde van de kerk te wachten. Bidden wij ervoor dat ook deze mogelijk wordt gemaakt.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor