Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie


23 maart 2016

Liturgische plechtigheden in de Goede Week en met Pasen

In de Goede Week en op het hoogfeest van Pasen zijn de plechtigheden als volgt:

Triduum sacrum
Donderdag 24 maart: Witte Donderdag
19.00 uur: Plechtige gezongen Drieherenmis – herdenking van de instelling van het Sacrament des Altaars en van het priesterschap; na afloop gelegenheid tot aanbidding van het Allerheiligste Sacrament bij het rustaltaar (tot 22.00 uur).

Vrijdag 25 maart: Goede Vrijdag (vasten- en onthoudingsdag)
13.00-14.50 uur: Biechtgelegenheid
14.00 uur: Kruiswegoefening
15.00 uur: Plechtige herdenking van het Lijden en Sterven van onze Heer Jezus Christus

Zaterdag 26 maart: Paaszaterdag
12.00-16.00 uur: Biechtgelegenheid
21.30 uur: Plechtige gezongen Paaswake

Zondag 27 maart: Hoogfeest van Pasen - Verrijzenis van onze Heer Jezus Christus
10.30 uur: Rozenkransgebed
11.00 uur: Gezongen Hoogmis

Maandag 28 maart: Tweede Paasdag
11.00 uur: Gelezen H. Mis

Dinsdag 29 maart: Onder het Paasoctaaf
11.00 uur: Gelezen H. Mis

Woensdag 30 maart: Onder het Paasoctaaf
11.00 uur: Gelezen H. Mis

Donderdag 31 maart: Onder het Paasoctaaf
11.00 uur: Gelezen H. Mis

Vrijdag 1 april: Onder het Paasoctaaf
10.30 uur: Lof
11.00 uur: Gelezen H. Mis

Zaterdag 2 april: Onder het Paasoctaaf
11.00 uur: Gelezen H. Mis

Zondag 3 april: Beloken Pasen – Octaafdag van Pasen – Witte Zondag – Feest van de goddelijke Barmhartigheid
10.30 uur: Rozenkrans van de goddelijke Barmhartigheid
11.00 uur: Gezongen Hoogmis