23 maart 2016

Liturgische plechtigheden in de Goede Week en met Pasen

In de Goede Week en op het hoogfeest van Pasen zijn de plechtigheden als volgt:

Triduum sacrum
Donderdag 24 maart: Witte Donderdag
19.00 uur: Plechtige gezongen Drieherenmis – herdenking van de instelling van het Sacrament des Altaars en van het priesterschap; na afloop gelegenheid tot aanbidding van het Allerheiligste Sacrament bij het rustaltaar (tot 22.00 uur).

Vrijdag 25 maart: Goede Vrijdag (vasten- en onthoudingsdag)
13.00-14.50 uur: Biechtgelegenheid
14.00 uur: Kruiswegoefening
15.00 uur: Plechtige herdenking van het Lijden en Sterven van onze Heer Jezus Christus

Zaterdag 26 maart: Paaszaterdag
12.00-16.00 uur: Biechtgelegenheid
21.30 uur: Plechtige gezongen Paaswake

Zondag 27 maart: Hoogfeest van Pasen - Verrijzenis van onze Heer Jezus Christus
10.30 uur: Rozenkransgebed
11.00 uur: Gezongen Hoogmis

Maandag 28 maart: Tweede Paasdag
11.00 uur: Gelezen H. Mis

Dinsdag 29 maart: Onder het Paasoctaaf
11.00 uur: Gelezen H. Mis

Woensdag 30 maart: Onder het Paasoctaaf
11.00 uur: Gelezen H. Mis

Donderdag 31 maart: Onder het Paasoctaaf
11.00 uur: Gelezen H. Mis

Vrijdag 1 april: Onder het Paasoctaaf
10.30 uur: Lof
11.00 uur: Gelezen H. Mis

Zaterdag 2 april: Onder het Paasoctaaf
11.00 uur: Gelezen H. Mis

Zondag 3 april: Beloken Pasen – Octaafdag van Pasen – Witte Zondag – Feest van de goddelijke Barmhartigheid
10.30 uur: Rozenkrans van de goddelijke Barmhartigheid
11.00 uur: Gezongen Hoogmis