1 september 2017

Van de pastoor: Nieuw seizoen, nieuwe kansen

Beminde gelovigen,

Met het aanbreken van de maand september loopt het zomerreces ten einde. De meesten van u zijn weer terug van vakantie of van een bezoek aan hun geboorteland, en kunnen nu weer regelmatig deelnemen aan het parochiële leven.

Deze maand gaat ook de catechese voor volwassenen weer van start, maar nu nog uitsluitend op zaterdag, twee keer per maand. Dit hangt samen met ontwikkelingen in het apostolaat en een nieuw werkterrein voor de priesterbroederschap Sint Petrus. Wij staan voor het oppakken van een nieuw pastoraat, waar een van onze priesters ook twee dagen per week zal verblijven. Om dat mogelijk te maken is op enkele punten een reorganisatie nodig op ons pastoraat in Amsterdam. Wat dit nieuwe apostolaat inhoudt zal ik u laten weten nadat de afspraken met de kerkelijke autoriteiten zijn afgerond.

Deze herfst zullen twee van onze acolieten intreden in de grootseminaries van de broederschap (in Duitsland en de Verenigde Staten). Voor hen vraag ik om uw begeleidend gebed, dat het Gods Wil mag zijn dat zij tot het wijdingsaltaar mogen treden en dat zij goede en ijverige priesters mogen worden.

Dan wijs ik u nog graag op het bezoek van de hulpbisschop, mgr Jan Hendriks (foto), die op zondag 17 september aan enkele gelovigen het heilig vormsel zal toedienen. Aansluitend zal de generaal-overste van de priesterbroederschap Sint Petrus, pater John Berg, een plechtige heilige Mis met pontificale assistentie opdragen.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor