7 september 2017

Misericordiam Dei et habitum sanctae conversationis

Zuster Maria Helena

Dierbare parochianen,

Even een kort woordje vanaf de andere kant van de wereld hoe het gaat met jullie voormalige parochiaan Berdine Zoonen. Na bijna een jaar geleefd te hebben met de Benedictinessen van Maria, Koningin van de Apostelen, mocht ik samen met mijn vijf mede-postulanten op 20 augustus jl. het habijt ontvangen. Voor de grote dag zijn alle bruiden een paar dagen in retraite gegaan om zich voor te bereiden op dit ondoorgrondelijke mysterie: de verloving met de Zoon van de Allerhoogste God.

De heilige Mis begonnen we in een bruidsjurk en nadat we onze Bruidegom mochten ontvangen in de heilige communie werden we op het priesterkoor door de bisschop gevraagd wat ons verzoek was, waarop wij antwoorden: "Misericordiam Dei et habitum sanctae conversationis" (de barmhartigheid van God en het habijt van heilige bekering). Om onze bekering van de ijdelheden van deze wereld uit te drukken heeft de bisschop ons haar afgeknipt en ontvingen we het zwarte habijt (dood aan de wereld) en een witte sluier (het teken van zuiverheid). Daarna hoorden we onze nieuwe naam; vanaf nu ben ik zuster Maria Helena, naar de moeder van Constantijn, die het heilig Kruis gevonden heeft!

Er liggen nu twee heel belangrijke jaren voor mij, het noviciaat, waarin ik met de hulp van Gods genade de grondslag hoop te leggen voor de rest van mijn religieuze leven. Mag ik jullie nederig vragen om mij niet te vergeten in jullie gebeden, zoals ik ook altijd voor jullie zal doen?

in Corde Mariæ,
zuster Maria Helena


Zie ook de eerdere berichten over zuster Maria Helena:
* Zuster Berdine
en
* Bruid van Christus