30 juni 2022

Informatiebulletin voor de maand juli is verschenen

Het Informatiebulletin is een gezamenlijke uitgave van de parochies H. Agnes en H. Jozef, gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie. Deze week verscheen de editie voor de maand juli, de maand die is toegewijd aan het Kostbaar Bloed van onze Heer Jezus Christus. Er is aandacht voor de priesterwijdingen binnen de Sint-Petrusbroederschap, de eerste Mis van neomist pater Daniel Bruckwilder FSSP, de tweemaandelijkse bijeenkomst van het Legioen Kleine Zielen en 450 jaar Martelaren van Gorcum, de 19 moedige mannen die in 1572 op een voorbeeldige wijze hun bloed voor de Heer hebben vergoten.

Het bulletin is op deze site te vinden onder het tabblad 'Informatiebulletin juli' of klik op onderstaande afbeelding. Ook bestaat de mogelijkheid om het blad elke maand gratis en in kleur per e-mail (klik hier) te ontvangen.

Klik op het symbool in de rechterbovenhoek van onderstaande afbeelding voor een vergrote weergave en om te kunnen bladeren.