23 oktober 2022

Beeldverslag toediening Vormsel en Hoogmis met pontificale assistentie op zondag 23 oktober 2022

Veni Creator

De vormelingen verzamelen zich op het priesterkoor rond de Bisschop.

De vormelingen zijn geknield, achter hen staat hun peter of meter.

De Bisschop deelt aan alle vormelingen een 'kaakslag' uit.

Asperges me: Nadat de Bisschop een kruis heeft gemaakt met wijwater
besprenkelt hij de celebrant ermee.
De Bisschop knielt in aanbidding neer bij de consecratie.

Mgr Hendriks geeft de slotzegen vanaf de troon.

Na afloop van de plechtigheden een groepsfoto op de trappen van het priesterkoor.

Hebt u ook foto's of video's gemaakt
van plechtigheden in onze kerk?
Mogen die eventueel gepubliceerd worden?
Mail uw bestanden dan naar:
foto@agneskerk.org.