22 oktober 2022

Toediening Vormselsacrament door Zijne Hoogwaardige Excellentie mgr J.W.M. Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam


Morgen, zondag 23 oktober om 11.00 uur, zal mgr J. Hendriks (foto), bisschop van Haarlem-Amsterdam, in onze kerk aan circa 25 jonge mensen het vormselsacrament toedienen.

Aansluitend zal de gezongen Hoogmis worden opgedragen. Het is een plechtige Drieherenmis, met als celebrant de zeereerwaarde pater A. Komorowski FSSP, generaal-overste van de priesterbroederschap Sint Petrus, waarbij de Bisschop vanaf de troon pontificale assistentie zal verlenen.

We vieren de twintigste zondag na Pinksteren met als gedachtenis de 'Uitbreiding van het Geloof'. Aan die gedachtenis ontleent deze zondag de naam Missiezondag.

In verband met de lengte van de plechtigheden vervalt de gelezen heilige Mis van 12.45 uur.