25 oktober 2022

Preek op de twintigste zondag na Pinksteren (23 oktober 2022)

"Non quasi insipientes, sed ut sapientes" - "Niet als dwazen, maar als wijzen"

Beste nieuw-gevormden, broeders en zusters,

"Je moet voorzichtig wandelen, niet als dwazen, maar als wijzen..., want het zijn kwade tijden”. Dat zijn de woorden die de heilige apostel Paulus jullie voorhoudt en meegeeft in het epistel op de dag van jullie heilig vormsel. Het woord 'vormsel' komt van het oud-Nederlandse woord 'vroom' dat 'sterk' betekent. 'Houd je vroom' betekent: blijf sterk. Vormsel betekent dus 'sterking', je wordt sterker gemaakt door de kracht van de Heilige Geest. In het Latijn heet dit sacrament 'confirmatio' wat precies hetzelfde betekent. Alleen betekent 'confirmatio' ook bevestiging, want het allerbelangrijkste heb je al eerder gekregen: je was al gedoopt, je was al een geliefd kind van God. Ook dat wordt bevestigd door dit sacrament.

Het woord 'vroom' betekent dus eigenlijk sterk, dapper. Maar sommige mensen denken bij dat woord aan een zoetelijk heiligenbeeld dat de handen gevouwen heeft en naar de hemel kijkt. Maar vroom zijn betekent dus niet dat je een zoetsappige jongen of meisje bent, maar juist dat je sterk bent en kunt vechten. Dit vechten gaat niet over een oorlog, zoals nu in Oekraïne, het gaat om een geestelijk vechten, een geestelijke strijd, die wij allemaal moeten voeren. Het gaat erom dat je je best doet om niet mee te doen met verkeerde dingen, dat je weer opstaat en een nieuw begin maakt als je fouten of zonden hebt gedaan, dat je moedig bent en durft om een strijder voor de waarheid te zijn en voor het recht, niet slap maar stevig! Dat is je roeping!

Zeker, je moet bidden, dat laten de heiligenbeelden ons zien; het gebed is zeer belangrijk, maar je zult ook moeten zijn als een zalm of een forel, want dat zijn twee vissen die tegen de stroom op kunnen zwemmen. Een forel kan zelfs in een waterval, tegen de stroom in naar boven zwemmen. De forel heeft een paar slimme trucjes en speciale 'moves' om dit te kunnen. Dus wees als een forel, ook met slimheid, want je moet nadenken hoe je het goede kunt bereiken. Ga dus niet mee met wat iedereen vindt en denkt. Durf tegen de stroom in te gaan, want het zijn kwade tijden! Laat je leidraad het geloof en het evangelie van onze Heer Jezus Christus zijn! Daarvoor heb je vandaag het heilig vormsel gekregen.

Je hebt dus door je heilig doopsel al kracht gekregen om als kind van God te leven, in het vormsel krijg je een nieuwe kracht om een soldaat voor Jezus Christus te kunnen zijn, om te strijden tegen het kwaad, om in je leven te laten zien dat je een christen bent. Je hebt dus nu een grote genade gekregen, een prachtig cadeau van God. Dit cadeau is iets om mee aan het werk te gaan, ik hoop dat je goed gaat meewerken met deze genade. Je wordt sterker door het vormsel en jouw heilig vormsel wordt steeds weer actief, iedere keer als je de Heilige Geest vraagt je te beschermen en je te helpen als er in je een gedachte opkomt of een verlangen om een zonde te doen. "Kom, Heilige Geest, leid en bestuur mij. Geef mij Uw zegen, bescherm mij tegen alle kwaad en geleid mij naar het eeuwig leven." Laat dat de kern zijn van ons gebed: dat de kracht van de Heilige Geest in ons actief mag zijn.

In het evangelie hoorden we over een belangrijke persoon die naar Jezus komt omdat zijn zoon heel erg ziek was en lag dood te gaan. Dat is een bijzonder moment: je kunt nog zo belangrijk zijn, misschien miljoenen op de bank hebben staan en dat iedereen voor je buigt, als iemand van wie je heel veel houdt ernstig ziek is worden al dat geld en die hoge functie totaal onbelangrijk, ze verliezen hun waarde. Dit maakte deze man eenvoudig en nederig. Zo kwam hij bij Jezus om Hem om hulp te vragen voor zijn zoon. En Jezus zei: "Uw zoon is weer beter". En de man geloofde. Hij zag het niet, want die zoon lag thuis, maar hij geloofde en vertrouwde.

Dat zou ik zullie ook willen vragen, beste vormelingen en u allen, probeer in je leven goed te werken met de genade die je is gegeven, probeer een echte strijder voor Christus te zijn, maar wees niet bang en angstig als je je eigen zwakheid ziet, je fouten en zonden. Ga met vertrouwen, ga op weg, bid steeds weer om de kracht van de Heilige Geest en je zult met Gods hulp kunnen vechten, op kunnen staan, door kunnen gaan, totdat je eenmaal die woorden mag horen die de Heer dan tot je zal zeggen: Kom binnen, goede en trouwe dienaar, kom binnen in de vreugde en de vrede van je Heer.

Mgr J.W.M. Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam

Bron: www.arsacal.nl