22 april 2023

Mariale toewijding volgens de heilige Louis-Marie Grignion de Montfort

Op 31 mei viert de Kerk het feest van de heilige maagd Maria, Koningin (dit jaar valt die dag in het Pinksteroctaaf en het feest wordt daardoor niet liturgisch gevierd). Op die dag bestaat de mogelijkheid van een persoonlijke toewijding aan Maria volgens de aanwijzingen (zie: 'De ware godsvrucht tot de allerheiligste maagd Maria') van de heilige Louis-Marie Grignion de Montfort.

De dagelijkse voorbereiding op deze toewijding begint 33 dagen eerder, dus op vrijdag 28 april. Na een extra heilige Mis om 18.00 uur kunt u hieraan deelnemen.

Meer informatie is per e-mail verkrijgbaar bij mevrouw Daniëlle Clemens.