13 april 2023

Sint-Nicolaasacademie op zaterdag 15 april 2023 om 13.00 uur

Op zaterdag 15 april om 13.00 uur zal Henk Jan Prosman, theoloog en hervormd predikant in Nieuwkoop, de lezing verzorgen voor de Sint-Nicolaasacademie in de bovenzaal van de pastorie. In zijn lezing staat de vraag centraal: Hoe ver zijn de macht en de agenda van de Staat doorgedrongen in de kerken en de christelijke politiek?

De toegangsprijs van vijf euro kan worden overgemaakt naar bankrekening NL24 INGB 0000 4515 11 ten name van Sint-Nicolaasacademie onder vermelding van ‘lezing Prosman’.

Voor meer informatie kunt u mailen naar: sintnicolaasacademie@gmail.com.

Zie: De website van de academie.