1 april 2023

Vastenoffer 2023

Tot en met Beloken Pasen kunt u nog uw vastenoffer schenken ten behoeve van de getroffenen door de aardbeving in Turkije en Syrië. U kunt uw offer storten op rekening NL48 ABNA 0589 9700 89 ten name van parochie H. Jozef onder vermelding van 'vastenoffer 2023'.

Alvast hartelijk dank.