4 april 2023

Van de pastoor: Wij hebben verlossing nodig

Beminde gelovigen,

Wij staan vlak voor het grootste feest van het kerkelijk jaar, de viering van het Lijden en Sterven en van de Verrijzenis van onze Heer. Aan deze daad van verlossing mogen wij deelachtig worden door onze deelname aan het sacramentele leven van het mystieke Lichaam van Christus: de ene heilige Kerk van God, de katholieke Kerk, waarin wij door ons doopsel zijn ingelijfd.

De wereld en de mensheid hebben verlossing nodig, en toch lijkt het dat de mens de schreeuw van zijn ziel naar verlossing niet meer waarneemt. Hij laat zich overdonderen door het lawaai van de wereld. Wij leven in een tijd waarin de werkelijkheid niet meer wordt waargenomen, een periode waarin het gerommel van de tijd het enige is dat de mensen nog in zich opnemen. En zo laten zij hun leven nog ernstiger verduisteren door de ziekte van de zonde.

Christus blijft onze enige hoop; Hij is de enige ware en blijvende vreugde in het leven. Laten wij ons niet verleiden door de geest van deze wereld, maar keren wij steeds opnieuw terug naar de bron van onze verlossing. Blijven wij in Hem leven.

In die zin wens ik u een vreugdevol hoogfeest toe!

Met mijn priesterlijke zegen,
Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor