9 april 2011

Mgr Czeslaw Kozon dient heilig Doopsel toe

Zijne Hoogwaardige Excellentie mgr Czeslaw Kozon, bisschop van Kopenhagen (en heel Denemarken), heeft vanmiddag in onze kerk het sacrament van het Doopsel toegediend. De dopeling meldde zich te midden van de verzamelde gelovigen buiten de kerk, waar hij door de bisschop werd ondervraagd omtrent hetgeen hij van de Kerk verlangt. Hij kreeg daar ook de eerste zegeningen toegediend. Daarna mocht hij de kerk betreden, waarna het Doopsel plaatsvond in de doopvont.

Mgr Kozon brengt een tweedaags bezoek aan onze kerk. Vandaag doopte hij een jongeman, morgen zal hij - eveneens in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus - het sacrament van het Vormsel toedienen aan zes volwassenen. Aansluitend celebreert hij de Hoogmis van Passiezondag. Deze pontificale Hoogmis begint om 11.00 uur.