10 april 2011

Verslag pontificale Hoogmis door mgr Czeslaw Kozon

Acht volwassenen ontvingen vandaag het heilig sacrament van het Vormsel uit handen van Zijne Hoogwaardige Excellentie mgr Czeslaw Kozon, bisschop van Kopenhagen. Na het zingen van de hymne Veni Creator ontving de bisschop de vormelingen één voor één en diende hun het sacrament toe.

Vervolgens werd door hem een pontificale Hoogmis gecelebreerd 'vanaf de troon'. De bisschop preekte uit het hoofd in vlekkeloos Engels. In zijn homilie sprak mgr Kozon de pas-gevormden toe. Hij wees op twee kanten van het christelijk leven: Wij mogen met gepaste trots ons christen-zijn uitdragen in onze contacten met anderen; wij mogen laten zien dat wij bij Christus en Zijn Kerk willen horen. Aan de andere kant past ons bescheidenheid, omdat wij allen zondige mensen zijn. Het is de kunst van het christelijk leven om de juiste balans tussen deze trots en bescheidenheid te vinden.

Voor mgr Kozon is het vieren van de heilige Mis in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus niet nieuw. Eerder heeft hij in eigen land reeds meerdere malen een Tridentijnse heilige Mis opgedragen. Het toedienen van de sacramenten van Doopsel en Vormsel in de buitengewone ritus was wél nieuw voor hem. Toen hij het verzoek hiertoe kreeg, was hij echter onmiddellijk bereid om zich hierin te verdiepen.

Na afloop van de Hoogmis heeft de bescheiden en zeer sympathieke bisschop kennis gemaakt met de gelovigen van onze parochie. In de loop van de zondag is hij teruggekeerd naar Kopenhagen.

Hieronder kunt u enkele foto's van de bijzondere plechtigheid bekijken.

De bisschop zit voor het altaar waar hij het sacrament van het Vormsel zal toedienen.

Mgr Kozon, zittend op de troon, geflankeerd door zijn dienaren.

De bisschop en zijn dienaren staan tijdens de lezing van het Evangelie.

De bisschop tijdens zijn homilie.

Na afloop van de Hoogmis begaf de bisschop zich naar het kerkplein.

Foto's: © 2011, W.H. Beugel