1919 - 2019: 100 jaar Sint-Agnesparochie

Website van de parochie van de H. Jozef, patroon van de H. Kerk, de Rooms-katholieke personele parochie voor de traditionele Latijnse liturgie bij de Agneskerk te Amsterdam

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 31 augustus 2019, onder voorbehoud van wijzigingen.

Wijziging op donderdag 22 augustus

De heilige Mis begint die dag niet om 11.00 uur maar om 11.30 uur.

19 april 2011

Paasbiecht

Een van de vijf geboden van de Kerk is de verplichting om ten minste één keer per jaar - met Pasen - persoonlijk onze zonden belijden in het sacrament van de biecht.

De priesters van onze kerk zijn in deze Goede Week nog meer dan anders bereid om uw Paasbiecht te horen. De beste gelegenheid daartoe is voor of na de H.H. Missen, maar ook een ander tijdstip is mogelijk.

De biechtstoel bevindt zich halverwege aan de linkerzijde van de kerk.

Ter voorbereiding op uw biecht kan het artikel 'De voorbereiding op een goede biecht' een handreiking zijn.

Ik zeg u, zo zal er in de hemel meer blijdschap zijn over één zondaar die zich bekeert, dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben. (Lc. 15, 7)