Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 30 april 2020, onder voorbehoud van wijzigingen.

Alle openbare liturgische plechtigheden tot en met 31 mei 2020 zijn afgelast

Onze kerk is dagelijks (zondag tot en met zaterdag) geopend tussen 10.00 en 11.00 uur voor persoonlijk gebed of biecht.
De kerk wordt stipt om 11.00 uur gesloten. De pastorie is niet toegankelijk, ook niet voor toiletbezoek.
Houdt u óók in het kerkgebouw en op het kerkplein aan de voorgeschreven regels voor hygiëne en veiligheid.

Bidt dagelijks de Rozenkrans en voedt uw ziel met de geestelijke communie!
Moge God Zijn barmhartige Almacht tonen en Zijn rijke erbarming over ons uitstorten.
Mogen wij ons waardig maken om die te ontvangen.


De live-uitzending van donderdag (17.00 uur) kunt u hier rechtstreeks volgen of terugkijken.

19 april 2011

Paasbiecht

Een van de vijf geboden van de Kerk is de verplichting om ten minste één keer per jaar - met Pasen - persoonlijk onze zonden belijden in het sacrament van de biecht.

De priesters van onze kerk zijn in deze Goede Week nog meer dan anders bereid om uw Paasbiecht te horen. De beste gelegenheid daartoe is voor of na de H.H. Missen, maar ook een ander tijdstip is mogelijk.

De biechtstoel bevindt zich halverwege aan de linkerzijde van de kerk.

Ter voorbereiding op uw biecht kan het artikel 'De voorbereiding op een goede biecht' een handreiking zijn.

Ik zeg u, zo zal er in de hemel meer blijdschap zijn over één zondaar die zich bekeert, dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben. (Lc. 15, 7)