Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 30 april 2020, onder voorbehoud van wijzigingen.

Alle openbare liturgische plechtigheden tot en met 31 mei 2020 zijn afgelast

Onze kerk is dagelijks (zondag tot en met zaterdag) geopend tussen 10.00 en 11.00 uur voor persoonlijk gebed of biecht.
De kerk wordt stipt om 11.00 uur gesloten. De pastorie is niet toegankelijk, ook niet voor toiletbezoek.
Houdt u óók in het kerkgebouw en op het kerkplein aan de voorgeschreven regels voor hygiëne en veiligheid.

Bidt dagelijks de Rozenkrans en voedt uw ziel met de geestelijke communie!
Moge God Zijn barmhartige Almacht tonen en Zijn rijke erbarming over ons uitstorten.
Mogen wij ons waardig maken om die te ontvangen.


De live-uitzending van vandaag (11.00 uur) kunt u hier rechstreeks volgen of terugkijken.

9 maart 2020

Van de pastoor: Vastenactie 2020

Beminde gelovigen,

Tijdens de heilige vastentijd willen wij dit jaar weer de vervolgde christenen helpen en ons vastenoffer in de jaarlijkse vastenactie aan hen ten goede laten komen. Met hulporganisatie Christian Solidarity International (CSI), geleid door pater Fuchs, ondersteunen wij dit jaar twee projecten. Het eerste project zijn de christelijke families in Nigeria, die slachtoffer zijn van de jihad van Boko Haram. Christenen in dit land worden gedood, mishandeld of verdreven. Zij leven onder erbarmelijke omstandigheden, in voortdurende angst en armoede. Door uw bijdrage aan de vastenactie kunnen zij levensmiddelen en kleding krijgen.

Het tweede project is het Syrisch-katholieke aartsbisdom Homs, waar momenteel een huis met kapel wordt gebouwd (zie foto) voor verdreven en getraumatiseerde kinderen en hun families.

Door middel van ons vastenoffer kunnen wij andere mensen helpen om de weg terug te vinden naar een normaal leven. Daarbij tonen wij onze christelijke naastenliefde en brengen wij de opdracht van Christus in ons leven tot werkelijkheid om God boven alles lief te hebben en de naaste als onszelf.

U kunt uw vastenbijdrage storten op bankrekening NL48 ABNA 0589 9700 89 ten name van parochie H. Jozef onder vermelding van ‘Vastenactie 2020’.

Bij voorbaat dank voor uw medeleven en uw bereid-heid om royaal te geven. Leve Christus, de Koning!

Met mijn priesterlijke zegen,
Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor