18 maart 2020

Van de pastoor: Uitbreiding kerkelijke maatregelen ter bestrijding van het coronavirus tot na Pasen

Beminde gelovigen,

Vandaag hebben de bisschoppen van Nederland met pijn in hun hart de parochies geïnformeerd dat alle plechtigheden in de Goede Week en met Pasen, tot en met maandag 13 april (Tweede Paasdag) moeten worden geschorst. Er zijn die dagen dus geen plechtigheden in onze parochiekerk.

Ik ben ervan overtuigd dat wij zowel de kerkelijke als de wereldlijke overheidsmaatregelen in gehoorzaamheid moeten aanvaarden en navolgen. Voor ons, christenen, zou het niet passend zijn om ons in de publieke ruimte te begeven alsof het vakantiedagen of nationale feestdagen zijn, of alsof wij slachtoffers zijn van een obstakel dat ons verhindert om ons geloof te belijden.

Mensen zullen sterven; duizenden mensen zijn al gestorven. Ook al zijn wij niet angstig voor onze eigen dood, wij moeten zorg dragen voor onze medemensen en mogen niet toelaten dat zij door onze onvoorzichtigheid in gevaar komen. Daarom moeten wij in een christelijke geest gehoorzamen aan de autoriteiten.

Laten wij dit alles accepteren in een ware offerbereidheid. Herinneren wij ons in gebed en meditatie hoe Christus alleen en verlaten het werk van de Verlossing heeft volbracht. Denken wij eraan hoe dikwijls wij Hem verlaten hebben of Hem onwaardig hebben benaderd, hoe weinig wij werkelijk doordrongen zijn van ware liefde tot Hem. Beschouwen wij de dagen die komen gaan – de belangrijkste dagen van het kerkelijk jaar –, waarin wij niet kunnen deelnemen aan het kerkelijk leven, als een mogelijkheid om boete te doen voor onszelf en voor de goddeloze samenleving waarin wij leven. Dan ervaren wij hoe zeer wij verlangen naar Zijn verlossing in onze ziel en in ons leven. Dan mogen wij ons hoofd opheffen, want onze Verlosser is nabij.

Onze samenleving zal na deze crisis niet meer dezelfde zijn als een paar weken geleden. Mensen hebben dierbaren verloren, zijn hun baan kwijtgeraakt, of kunnen hun hypotheek niet meer betalen. De samenleving zal schreeuwen om verlossing, dezelfde samenleving die ontucht en kindermoord toestaat. Wij zijn verplicht om ons geloof in Christus zichtbaar, tastbaar te maken, allereerst in ons eigen leven en het daarna te delen met de noodlijdenden.

Laten wij dit zien als onze opdracht en, gesterkt door gezamenlijk gebed tijdens het heilig Triduüm, waarderen wat wij wel kunnen bereiken, dan zijn wij werkelijk onder het Kruis van Christus verzameld om samen met Hem op te gaan naar onze verlossing.

Moge God u allen zegenen en de heilige Maagd u beschermen!
Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor

N.B.: De Kerk verplicht haar gelovigen om in de Paastijd de heilige communie te ontvangen. Onder normale omstandigheden is dit tussen Passiezondag en de zondag van de Goede Herder (tweede zondag na Pasen). De gelovigen die hun Paascommunie gedurende deze tijd niet kunnen doen, blijven gehouden haar zo snel mogelijk te doen, bij voorkeur voor het einde van het Pinksteroctaaf (zondag van de goddelijke Drie-eenheid).