25 maart 2020

Van de pastoor: Geen openbare liturgie tot en met 31 mei 2020

Beminde gelovigen,

Opnieuw richt ik mij tot u inzake de meest recente maatregelen die de Nederlandse bisschoppen hebben getroffen, nadat de overheid maandagavond de regels heeft aangescherpt voor alle samenkomsten in ons land. Voorlopig geldt dat tot 1 juni a.s. alle openbare liturgische plechtigheden worden stopgezet, dus ook de heilige Missen op weekdagen.

Mijn geliefde parochianen, het kostbaarste bezit dat wij hebben is niet langer openbaar toegankelijk, maar de kracht en de genade van iedere heilige Mis, van elk gebed, blijven werkzaam en stromen in uw zielen doordat u bent ingelijfd in het mystieke Lichaam van Christus door middel van het doopsel. Laten wij in deze tijd van beproeving niet de hoop verliezen. Dit bericht is gepubliceerd op het feest van Maria Boodschap, de aankondiging van de Heer door de aartsengel Gabriël. Vandaag is de goddelijke Redder in Maria’s heilige en ongeschonden moederschoot mens geworden. Hij is nog niet geboren en niemand kent Hem nog, maar Hij is onder ons om ons te redden. Ook in deze tijd van nood is Hij degene die redt!

Wij worden in de woestijn gevoerd, een vasten in de meest letterlijke zin, en wij lijden honger en dorst, net zoals de joden toen zij uit Egypte gevoerd werden. Laten wij niet morren noch in opstand komen, zoals de joden deden, maar laten wij het vertrouwen bewaren. Aan de horizon is de ochtend der Verrijzenis reeds in zicht!

In ons land zien wij leegte en verlatenheid op plaatsen waar tot voor kort nog volop leven was. Ook het openbare leven is een woestijn geworden. Wij, christenen, weten dat wij in deze woestijn beproefd zullen worden, maar wij weten ook de richting in deze leegte te vinden: Christus is de vuurzuil, die ons geleidt. De wereld heeft daar geen weet van. Bidt voor degenen die zonder richting in duisternis ronddolen, dat zij het Licht van Christus als oriëntatie zullen aanvaarden.

In onze parochie komen de gelovigen van heinde en verre. Dat is in gewone tijden een ware rijkdom, maar in deze tijd is het een zware last. Wij zijn niet dicht bij elkaar om elkaar te kunnen steunen. We kunnen nu niet meer gezamenlijk voor de heilige Mis de Rozenkrans bidden. Ook verkeren wij niet meer gezamenlijk in één ruimte, maar zijn verstrooid over het gehele land. Toch zijn wij in gebed met elkaar verbonden.

Onze kerk is tot nader bericht dagelijks tussen 10.00 en 11.00 uur geopend voor persoonlijk gebed. Er is dan een priester aanwezig, en er is biechtgelegenheid. Neemt u ook in het kerkgebouw de door de overheid voorgeschreven hygiëne- en veiligheidsregels in acht! De pastorie is niet toegankelijk, ook niet voor toiletbezoek. Stipt om 11.00 uur zal de kerk worden gesloten. Samenkomsten op het kerkplein zijn niet toegestaan.

Verder raad ik u aan om regelmatig deze website te raadplegen. U vindt hier een rijke collectie aan gebeden en overwegingen. Bovendien worden hier ook eventuele wijzigingen of belangrijke mededelingen gepubliceerd.

Ten slotte vraag ik u om uw verbondenheid met de Kerk en met elkaar niet te vergeten. Voor ieder van ons is het van groot belang om trouw te blijven aan God en aan Zijn Kerk. Alleen zo kunnen wij Zijn zichtbare koninkrijk heropbouwen.

Ik wens u Gods rijkste zegen toe,
Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor