Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie


5 mei 2020

Dinsdag 5 mei: Gelezen H. Mis - H. Pius V, paus en belijder