9 mei 2020

Zaterdag 9 mei: Gelezen H. Mis - H. Gregorius van Nazianze, bisschop, belijder en kerkleraar