Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie


9 mei 2020

Zaterdag 9 mei: Gelezen H. Mis - H. Gregorius van Nazianze, bisschop, belijder en kerkleraar