Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie


2 mei 2020

Zaterdag 2 mei: Gelezen H. Mis - Kerkwijding van de kathedraal te Haarlem, hoogfeest; gedachtenis: H. Athanasius, bisschop, belijder en kerkleraar