15 januari 2022

Actie Kerkbalans 2022

Vandaag gaat de actie Kerkbalans weer van start. Kerkbalans is een jaarlijkse actie waarbij kerken hun leden oproepen een financiële bijdrage te doen, waarvan de opbrengst volledig bestemd is voor het onderhoud van de eigen kerk en parochie. Ook onze traditionele parochie Sint Jozef doet hier aan mee. Binnenkort ontvangen de parochianen thuis een brief met een toelichting op de actie en op welke wijze u kunt ‘geven voor uw eigen kerk’.

Bent u geen parochiaan? Hebt u om een of andere reden geen brief ontvangen? Of kunt u gewoon niet wachten? Uw bijdrage is welkom op rekeningnummer NL48 ABNA 0589 9700 89 ten name van parochie H. Jozef onder vermelding van 'Actie Kerkbalans 2022'. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift!