4 januari 2022

Van de pastoor: Het Woord van God blijft in eeuwigheid

Beminde gelovigen,

Tempus fugit.

Als het niet zo zou zijn dat de tijd ons de mogelijkheid geeft om het heil van Christus in ons op te nemen tot heiliging van onze zielen, dan zouden wij alleen maar met triestheid en bange verwachtingen het nieuwe jaar ingaan. Want er zullen ons in dit nieuwe jaar waarschijnlijk alleen maar meer problemen te wachten staan. Met deze realistische christelijke visie voor ogen blijven ons grote teleurstellingen bespaard, want wij streven naar het werkelijke in ons leven, namelijk de verering van God.

Deze kijk op het leven schenkt aan de christen de kracht om dan ook werkelijk de uitdagingen van het leven en van de samenleving waarin wij verkeren naar beste vermogen te verbeteren. Daarbij mogen we niet vergeten dat volkomenheid alleen bij God te zoeken en te vinden is.

Wanneer wij ons leven leiden volgens Gods heilige Wil, dan vinden wij de kracht om alle uitdagingen en alle angsten te overwinnen, want wij zijn vrij geworden in de genade van Christus. Niemand kan ons deze vrijheid ontnemen, zolang wij de ware godsdienst aanhangen en ons leven inrichten naar Gods wet.

Voor wie de tijd niet goed gebruikt, is zij spoedig voorbij en niets van wat hij deed blijft bestaan. Bij een christen is het omgekeerd: hij is ervan verzekerd dat het eigenlijke blijvend is, want het Woord van God blijft in eeuwigheid.

Juist deze werkelijkheid van leven wens ik ons allen toe, wetend dat het nieuwe jaar 2022 alleen op die wijze waarlijk een door God gezegend jaar zal worden.

Met mijn priesterlijke zegen,
Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor