Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie


Actie Kerkbalans 2023
Draagt u ook financieel een steentje bij aan uw parochie?
Bankrekening NL48 ABNA 0589 9700 89 ten name van Parochie van de H. Jozef te Amsterdam onder vermelding van ‘Kerkbalans 2023’.


22 januari 2022

Zalig Nieuwjaar


Morgen, zondag 23 januari 2022, vieren we in de Hoogmis het feest van de heilige Agnes, patrones van ons kerkgebouw (met de gedachtenis van de Derde zondag na Driekoningen). Er is dit jaar geen Nieuwjaarsreceptie in de pastorie. Ook is er voorlopig geen gelegenheid om koffie te drinken na de zondagse Hoogmis.

Verzamelt u a.u.b. niet op het kerkplein!