Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 31 juli 2022, onder voorbehoud van wijzigingen.

3 januari 2022

FSSP-seminaristen uit Wigratzbad in 'Good Morning America'

De hitlijst van klassieke albums in de Verenigde Staten is wekenlang aangevoerd door de Kerst-CD 'Sancta Nox', die is opgenomen door seminaristen van het seminarie Sint Petrus in Wigratzbad, Duitsland, waar priesters worden gevormd voor de priesterbroederschap Sint Petrus (FSSP). Op Eerste Kerstdag, zaterdag 25 december 2021, besteedde het televisieprogramma 'Good Morning America' aandacht aan dit bijzondere album met het volgende item, waarin ook 'onze' seminarist Gideon Zoonen aan het woord komt: