Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie
September, maand van Onze Lieve Vrouw van Smarten

27 augustus 2023

Augustus - Onbevlekt-Hartmaand: God groet u, zuiv're bloemeGod groet u, zuiv're bloeme,
Maria, maged fijn,
gedoog dat ik u roeme,
lof moet u altijd zijn!
Als gij niet waart geboren,
o reine Maged vrij,
wij waren allen verloren;
aan u beveel ik mij!

O roosken zonder doornen,
o violette zoet,
o bloemken blauw in 't koren,
wees mij, uw kinde, goed!
Vol liefde en gestadig,
ootmoedig, zo zijt gij.
Och, wees mij toch genadig;
aan u beveel ik mij!

Maria, leliereine,
gij zijt mijn toeverlaat,
zoals een klaar fonteine,
die nimmer stille staat.
Zo geeft gij ons genade
en staat uw dienaars bij.
Och, sta mij toch te stade,
aan u beveel ik mij!