6 augustus 2023

Augustus - Onbevlekt-Hartmaand: Immaculata, ik ben uw kind (gij, leliereine)Immaculata, gij leliereine,
van eeuwige reinheid beminlijke Bruid.
'k Wil mij met lichaam en ziel aan u wijden,
u kies ik heden tot Moeder mij uit.
Reinste, door eng'len en mensen bemind.
Immaculata, bescherm uw kind.

Moeder, ik vrees voor de loerende vijand,
voor duizend gevaren die dreigen van ver.
Moeder, 'k heb angst voor de nakende toekomst.
Toon gij u immer, mijn lichtende Ster.
Tot ik in 't strijden de zege verwin.
Immaculata, bescherm uw kind.

Moeder, bewaar mij voor boosheid en zonden,
behoud mijne ziele onschuldig en rein,
wil mij geleiden in leven en sterven,
laat mij een vurig Mariakind zijn.
Tot in de hemel ik, Moeder, u vind.
Immaculata, bescherm uw kind.