15 augustus 2023

WonderschoonprachtigeWonderschoonprachtige, grote en machtige,
goede, lieftallige hemelse vrouw.
Ik heb m'u voor altijd kinderlijk toegewijd,
met ziel en leven voor eeuwig getrouw.
Goed, bloed en leven wil ik u geven,
alles wat ooit ik kan worden of zijn,
geef ik u blijde, Maria, 't is dijn.

't Heelal bewondert u, geen smetten zijn in u.
Gij zijt Maria, de schoonste alleen.
Uw hoge majesteit is vol barmhartigheid,
schouw op uw kinderen, hoor hun gebeên.
Goed, bloed en leven wil ik u geven,
alles wat ooit ik kan worden of zijn,
geef ik u blijde, Maria, 't is dijn.

Gij zijt gans vlekkeloos, daarom, o schone roos,
koos d'Hemelvader u als dochter uit.
Jezus, Gods eeuw'ge Zoon, gaf u de moederkroon;
de Geest des Heren verkoos u tot bruid.
Goed, bloed en leven wil ik u geven,
alles wat ooit ik kan worden of zijn,
geef ik u blijde, Maria, 't is dijn.