22 augustus 2023

Augustus - Onbevlekt-Hartmaand: O Maagd, zo rein, zo schoonO Maagd, zo rein, zo schoon,
eens zie ik u hierboven,
met d'eng'len die u loven,
met Jezus, uwe Zoon.

Refrein
O Maagd, zo rein, zo schoon,
eens kniel ik voor uw troon.
O Maagd, zo rein, zo schoon,
eens kniel ik voor uw troon.

O Maagd, zo rein, zo schoon,
eens zie 'k uw gloriestralen,
waarbij 't geen glans kan halen
van 's werelds dwaas vertoon.

O Maagd, zo rein, zo schoon,
eens zult gij mij verblijden,
vergoeden al mijn lijden,
al stierf ik duizend doôn.

O Maagd, zo rein, zo schoon,
eens kom ik u begroeten
en leg ik aan uw voeten
voor eeuwig mijne kroon.