20 juli 2009

Toekomst van de Agneskerk

Sinds het voorjaar van 2009 worden er besprekingen gevoerd tussen het bisdom, het kerkbestuur en de priesterbroederschap Sint Petrus over de toekomst van de Agneskerk en over de toekomst van de Tridentijnse liturgie in Amsterdam.

Het ziet er momenteel naar uit dat er voor de Tridentijnse liturgie in Amsterdam een andere juridische structuur zal komen in de vorm van een personele of categoriële parochie. Dergelijke parochies bestaan reeds voor bepaalde groepen gelovigen, zoals schippers of allochtonen, en zijn niet aan een bepaald kerkgebouw gebonden.

Vooralsnog zal deze nieuw op te richten parochie gehuisvest blijven in de Agneskerk, maar – gezien de bouwkundige staat van de gebouwen en de financiële situatie van de parochie – kijkt het bisdom of het Tridentijnse pastoraat wellicht kan worden verplaatst naar een andere kerk in Amsterdam.

Speculaties die op Internet de ronde doen over een voorgenomen sloop van de Agneskerk en het verdwijnen van de Tridentijnse liturgie uit Amsterdam zijn niet juist.

Zodra er meer duidelijkheid is, zult u via het Informatiebulletin en via deze website geïnformeerd worden.