30 juli 2009

31 juli: Heilige Ignatius van Loyola

Ignatius van Loyola is de stichter van de Jezuïetenorde. In zijn 'geestelijke oefeningen' nam hij een gebed op uit begin 14e eeuw: Anima Christi (Ziel van Christus), dat uitermate geschikt is om te bidden na ontvangst van de heilige communie. Het filmpje hieronder laat een mooie gezongen uitvoering horen.Anima Christi, sanctifica me.
Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi, inebria me.
Aqua lateris Christi, lava me.
Passio Christi, conforta me.
O bone Iesu, exaudi me.
Intra tua vulnera absconde me.
Ne permittas me separari a te.
Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meae voca me.
Et iube me venire ad te, ut cum Sanctis tuis laudem te in saecula saeculorum. Amen.

Ziel van Christus, heilig mij.
Lichaam van Christus, red mij.
Bloed van Christus, verblijd mij.
Water uit de zijde van Christus, sterk mij.
O goede Jezus, verhoor mij.
In Uw wonden, verberg mij.
Laat mij niet van U gescheiden worden.
Tegen de boze vijand, bescherm mij.
In het uur van mijn dood, roep mij en laat mij tot U komen om met Uw heiligen U te loven in de eeuwen der eeuwen. Amen.