Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 31 januari 2020, onder voorbehoud van wijzigingen.

Ondersteun het onderhoud van ons kerkgebouw, uw kerkgebouw, en doe mee aan actie Kerkbalans 2020

Lees hier wat u kunt doen en maak uw gift over op bankrekening NL48 ABNA 0589 9700 89.

19 februari 2010

Angelus-toespraak 14 februari 2010: Christus brengt een revolutie van liefde

Tijdens de toespraak vóór het Angelus-gebed op het Sint-Pietersplein op zondag 14 februari sprak paus Benedictus XVI over het Evangelie van Christus dat een vervulling is van de ‘dorst naar gerechtigheid’ die de mensheid sinds haar bestaan kent. Het Evangelie doet dat echter op onverwachte en verrassende wijze.

De Paus zei dat de Zoon van God geen sociale en politieke omwenteling heeft gepredikt, maar een revolutie van liefde, die Hij heeft voorgeleefd op het Kruis en in de Verrijzenis.

Verwijzend naar Aswoensdag, het begin van de Vasten, sprak de Heilige Vader de hoop uit dat deze periode ons kan bevrijden van de zelfzucht die een illusie is, en dat deze Vasten ons laat inzien hoezeer we God en Zijn genade nodig hebben.